Stambokførte hodyr av Limousin tilsalgs. 

Utgårdstrøen Limousin ønsker å redusere besetningen fra høsten 2023. Vi har derfor ett godt utvalg av

stambokførte drektige limousinkuer /kviger og yngre hodyr, både FF (full french) og kollete dyr.

Vi har i mange år inseminert største delen av besetningen med toppokser fra Frankrike, Norge, Tyskland,

Danmark, Sverige, Luxemburg, Canada og Storbritannia. Vi har derfor mange dyr med flere generasjoner

med topp semingenetikk i genene.