Utgårdstrøen stiller test kandidater på fenotypetest stasjonen Staur i 2015/2016.

Det ble tatt ut 5 Limousin okser til testing, da reserven Karamell av Utgårdstrøen kom inn i siste time.  Alle 5 har gjennomført testen og 2 stk er tatt ut til semin, mens 3 stk er salgsokser. Vi er meget godt fornøyd med resultatet, 5 av 5 gjennomførte testen og er godkjente som salgsokser, derav 2 stk til semin.

Klaudius P av Utgårdstrøen

Klaudius P av Utgårdstrøen. Kollet okse, rangert som semin okse nr 2, rangtall 111. Far er tyske Claudius PP som er sterk på tilvekst, eksteriør, finlemmet beinbygning og døtres fødselsevne. Farfar er Clovis med Ryde Uranos bakenfor. Morfar Victor av Helgum som er sterk på moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Mora balanserer den store genetikken til Claudius PP, da hun er liten og kjøttsatt, med avlsverdi 90 på fødselsvekt. Klaudius P er høy, lang og stor. Greit kjøttsatt i alle deler. Meget gode og trygge bein og klauver, med eksteriør på bein 84 og topp score på klauvegg med optimum 6.   Claudius er en finlemmet okse, som gjør en meget god test. Han scorer høyt på tilvekst, grovforopptak, forutnytting og eksteriør. Han forventes sterk på både produksjon og moregenskaper. Salgspris 125.000,-.

Karamell av Utgårdstrøen

Karamell av Utgårdstrøen, FF okse, rangert som semin okse nr 4, rangtall 106. Far franske Chaumeil, lettkalver med liten ramme, som er sterk på tilvekst og muskel, nr 8 i Frankrike på avvenningsindeks. Chaumeil er meget populær i Frankrike og det ryktes å være tomt for semin etter han. Farfar Objat, med Dauphin bakenfor. Morfar Birk av Værne Kloster, med norsk avlsverdi slakteklasse 125, solgt på Limmo auksjon i Stjørdal i 2011 til rekordpris, er sønn etter Soprano, med Pax på sin morfarside. Karamell er en kompakt, litt liten okse,  med god kjøttsetnad i alle deler. Litt grunn foran. Litt strak i kodeledd, ellers fine bein og klauver med eksteriør på bein 84. Karamell er en finlemmet okse, som gjør en god test.. Han har sine styrker på eksteriør, forutnytting og muskel dybde med 9,08 cm og er en okse som etter type og avstamning, skal være god på kalving. Salgspris 110.000,-.

Konjakk av Utgårdstrøen

Konjakk av Utgårdstrøen FF okse. Salgsokse med høyt rangtall 108. Far franske Dieunordic sterk på tilvekst og muskel og nr 1 i Frankrike på avvenningsindeks. Farfar Armoric, med Neuf og Highlander bak i genetikken. Morfar Victor av Helgum som er sterk på moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Bra stor og lang okse. Mangler litt bredde foran og i ryggen, eller greit kjøttsatt. Litt stramme kodeledd, men alt i alt gode bein og klauver med eksteriør på bein 84. Konjakk er en finlemmet okse, som gjør en god test. Han har sine styrker på eksteriør, forutnytting, tilvekst og muskel dybde med hele 9,51 cm. Salgspris 95.000,-.

Kontrabass P av Utgårdstrøen

Kontrabass P av Utgårdstrøen. Kollet salgsokse med tyske Index PP til far. Index er meget populær i Europa og har sin styrke som lettkalver, som kombinerer muskel, melk og fin beinbygning. Morfar er Victor av Helgum, som er sterk på moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Kontrabass P gjør en jevnt bra test, med sin styrke på eksteriør med 85 i samlet eksteriør, henholdsvis kropp 85, muskel 85, bein 84. Noe som gir rangtall 109 på eksteriør. Greit stor, finlemmet og kompakt okse, med god bredde og kjøttsetnad gjennom hele dyret. Gode bein og klauver. Salgspris 100.000,-.

Kosmos av Utgårdstrøen

Kosmos av Utgårdstrøen, FF salgsokse. Dette er andre salgsokse etter far franske Dieunordic, som er sterk på tilvekst og muskel og nr 1 i Frankrike på avvenningsindeks. Farfar Armoric, med Neuf og Highlander bak i genetikken. Morfar Victor av Helgum er sterk på moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Kosmos gjør en jevnt bra test med sin styrke på eksteriør med 82 i samlet eksteriør, henholdsvis kropp 79, muskel 84, bein 82. Noe som gir rangtall 103 på eksteriør. Kosmos er en greit stor okse med grei kjøttsetnad og bredde i hele dyret. Mangler litt lårfylde. Funksjonelle bein og klauver. Salgspris 75.000,-.

Nyeste kommentarer

25.07 | 21:29

Flotte dyr. Dyktig bonde på utgårdstrøen. Her ligger det mye arbeid bak.

04.01 | 11:16

Hei Jon Bones. Vi har solgt alle hodyr vi har til livsalg pr dags dato. Jeg har allerede fått inn mange bestillinger til neste år. Si ifra hvis du vil stå på kjøperlista.

11.12 | 21:29

Hei

Er på utkikk etter kvigekalver.Har dere noen for salg ?

01.01 | 12:26

Vi har solgt okse 466, men har flere okser født 2016, samt en meget snill og fin okse født 2015, nr 332, som er ledig for oppdrag fra 01.06.17. se info på hjemmesiden

Del denne siden