Okse 261, Malibu av Utgårdstrøen, genstatus F, født juli. 2013, fv 38 kg.

Far Malibu, mf Usted.

Franske Malibu kombinerer gode lettkalver egenskaper, muskel og fin beintykkelse på avkom. I tillegg bra med melk i døtrene.

Usted er en meget sikker lettkalver, som også er kjempegod på tilvekst og muskel. Han har også melkelinjer i sin genetikk.

Mora er ei ungku som har veldig gode lettkalver avlsverdier  på både fødselvekt, fødselforløp ku og kvige.  Dette kombinerer hun med gode kjøttproduksjonsegenskaper. Det ligger til rette for at sønnen er en lovende lettkalver med gode kjøttprodusjonsegenskaper, etter mora og morfar Usted. I tillegg vil faren Malibu bidra med lettkalver og morsegenskaper.