Mari av Utgårdstrøen

Utgårdstrøen ønsker å stille 2 dyr til  salgs på Limmo 14.

En drektig kvige Mari av Utgårdstrøen og oksen Malibu av Utgårdstrøen.

Mari nr 247 er en kompakt, kjøttsatt, Limousin kvige, genstatus O. Hun har høye avlsverdier på morsegenskaper, med 107 for kalvingsevne og 126 i melkeindeks. hun er under stambokføring.
Mora er ei ku med god produksjon og høye avlsverdier for morsegenskaper, med 111 i kalvingsevne og hele 129 i melkeindeks. Moren har franske Louxor som farfar og semin oksen 1-Way Polled Kana som morfar.
Faren er gårdsoksen Rocky som er meget kjøttsatt og farfar er franske Rockstar som kombinerer gode avslverdier  på muskel, melkeevne og lette kalvinger.
Mari er drektig med den tyske seminoksen Index PP og forventet kalvingsdato er 17.04.15. Index PP er en homozygotisk kollet okse med gode avlsverdier på muskel, melkevne og lette kalvinger. Som lettkalver er Index PP derfor brukt på kvigen. Avkommet blir garantert kollet. Semin av Index PP er importert i 2013 og er ikke brukt i Norge før.