Kviger fra venstre mot høyre med individnr og etter fedre 528-Day, 527-Rex PP, 523-Ludwig PP, 521-Ludwig PP, 522-Day, 524-Index PP

Kviger fra venstre mot høyre med individ nr og etter fedre, 306-Gustav P Risvang, 517-Horn, 499-Mateo P av utgårdstrøen, 519 Index PP, 518-Ludwig PP

Kviger fra venstre mot høyre med individ nr og etter fedre, 329-Dieunordic, 330-Junior ET Utgårdstrøen, 328-Mateo P av Utgårdstrøen, 516-Cesario MN, 319-Tricot

Kviger fra venstre mot høyre med individ nr og etter fedre, 520-Day, 537-Ecila, 525-CN Rex PP, 531-Cameos, 526-Index PP, 538-Triompha MN.

524

551

553

569