Vi har noen drektige kviger til salgs. Renraset Limousin, stambokført. Noen inseminerte med norske, tyske eller franske seminokser. Noen bedekt med gårdsoksen Gubben av Utgårdstrøen, lettkalvergenetikk. Kalvinger i mai og juni 2017. Se bilder nedenfor av noen kandidater.