Produksjon

Vi har vært melkeprodusenter. Vi startet med innkryssing av forskjellige kjøttferaser som Herford, Simmental og Charolais i  Nrf besetningen tidlig på 1990 tallet,  før vi så lyset og startet innkryssing med Limousin i 1995.  Vi  fortsatte med innkjøp av Limousin krysninger og i 2003 kjøpte vi våre første full french Limousiner. I 2011 solgte vi melkekvoten og sluttet melkeproduksjonen. Nå satses det fullt ut på Limousin.

Dagens besetning består samlet av 50 kalvinger i året. Halvparten av besetningen er full french, resten er genstatus O dyr, noen av dem igjen er kollet. Vi satser både på full french og kollet Limousin.

Vi inseminerer store deler av kuene med fransk, dansk, tysk, britisk og norsk semin. Vi bruker også gårdsokser til noen kyr.

Vi selger livdyr, både avlsokser og hunndyr. Deler av produksjonen går til slakt. Noen dyr slaktes som Kalv Unik, som 10-11 mnd kalver, noen ungokser fores opp til 400 kg slakt.

Kommentarer

08.09.2015 23:23

Bjørn Aasen

Hei. Vi har både FF og kolla okser. Alle FF oksene har hornanlegg, kolla oksene er oppkrysset og får stambok når det dokumenteres 97 % raserenhet. Hva er du ute etter, lettkalver eller til voksen ku ?

04.09.2015 13:57

Lasse h kristiansen

Hei. Jeg på jakt etter ny okse. Må være ff. Og helst kolla. Har handla okser av Lars Sundt Jensen. Stamboknr på den jeg har er 59057. Må ha en som ikke er i slekt. Håper og høre ifra deg