Nr 103, FF. Farfar Louxor, mf 50048 Ludo av Gaustad.