Nr 133, FF. Farfar Louxor, mf 50048 Ludo av Gaustad