Ungku med superlynne, far Index PP

Kvige etter Jovial/Ionesco, drektig med Lenni PP.

Kvige etter Edakkya/Ionesco, drektig med Grenache

Homozygot oksekalv etter Posthaven Zansibar, mf Hidalgo

Kvigekalv etter Torino PP, mf Mateo PP.