Hjemgården min ble kjøpt midt på 1920 tallet av min bestefar Knut Aasen. Mor og far,  Aud og John Arne Aasen har drevet og eid gården siden 1960 tallet og  frem til 2006.  I 2006 overtok vi hjemgården fra mor og far. De er fortsatt delaktig i gårdsdrifta.