Utgårdstrøen Limousin har flere fine avlsokser klare for oppdrag. Både kollete okser etter Torino PP, Rex PP og Horn. Videre Full French okser etter Ebene MN, Isle Et av Øiestad, Engy, Horn, Hamac.

De eldste kolla oksene er en kolla sønn etter Torino PP, som har meget gode GS tall på melk og er kombinert med mf. Suc Au May. Okse sønn etter Rex PP, som også er også meget sterk på melk og produksjon, med mf Ryde Uranos. Full French oksen Horn, er kombinert med ei kolla ku etter Rex PP og gitt kollete oksekalv etter Horn. 

De eldste Full French oksene. Ebene Mn (med franske tall med 121 i totalindeks) sønn, kominert morlinje med Pax gener. Sønn etter Horn som har 127 i totalindeks i Frankrike, kombinert med mf. franske Day som er blant topp 5 på moregenskaper. 2 Engy sønner igjen, franske Engy er det desverre tomt for semin etter. Engy har fantastisk totalindeks på 128, oksene er kombinert med mf Bavardage og Cesario MN. Isle Et (norsk Eliteokse med gode indekser, samleindeks 110) mf med gener etter Louxor. Halvbror til testvinner på Staur med far Hamac og mf fantastiske Cameos.

Jovial PP av Utgårdstrøen, med sønn i Fransk semin.

Det er stort at Eliteoksen Jovial nå har en sønn i Fransk semin produksjon. Når vi vet det er 1 million Limousin kuer i Frankrike og 15 okser går til semin pr år.

Javardage av Utgårdstrøen

Norsk Eliteokse og også BIFFMAXX vinner i 2019 og 2020.

Klaudius P av Utgårdstrøen

Kollet seminokse født i 2015

Karamell av Utgårdstrøen

Full French semin okse, født i 2015.

Nathaniel av Utgårdstrøen

Full french seminokse, født 2017.

Nestor P av Utgårdstrøen. Kollet seminokse og testvinner fra fenotypetesten på Staur 2019. Født 2018.